Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Prvi i još uvijek prisutni! Najstarije gljivarsko društvo u Hrvatskoj

Najnovije obavijesti u svijetu gljiva

Stranica 22 / 177« Prva...10...2021222324...304050...Zadnja »
 • POJAŠNJENJE: Prijava za pregled građevina nakon potresa i prijava štete na imovini su dvije različite prijave

  Objavljeno 31.03.2020. od Klaudija

  Kako je istaknuto na službenim stranicama Grada Zagreba, prijava za pregled građevina nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. se obavlja što hitnije, i to putem aplikacije ‘Prijava za pregled građevina nakon potresa’, na poveznici: https://arcg.is/1vafny0. Aplikacija se popunjava radi utvrđivanja oštećenja na građevini, na stranici www.zagreb.hr, potresi.

  Prijava štete na imovini putem Obrasca PN se obavlja radi upisa u registar šteta kako bi se nakon prijave štete moglo pristupiti procjeni temeljem koje bi se realno procijenila vrijednost imovine na kojoj je nastala šteta i procijenila šteta koja se dogodila toj imovini, a temeljem čega bi se utvrdio iznos pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda sukladno Zakonu  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

  Nastavno na velik broj zbunjujućih i netočnih informacija koje građani mogu pronaći u nekim medijima, iz Grada Zagreba su 28. ožujka još jednom naglasili kako je za svakog stanovnika Zagreba osiguran smještaj do trenutka sanacije njihova doma. Navedeno se, uz stanovnike centra grada, osobito odnosi na vlasnike obiteljskih kuća stradalih u nedjeljnom potresu, a koje su nakon preliminarnih pregleda statičara označene crvenom ili žutom oznakom (neuporabljivo i privremeno neuporabljivo). Prema informaciji Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, od ukupno 26.197 oštećenih građevina na kojima su prijavljene štete, čak 9.642 su obiteljske kuće. Crvenom, odnosno žutom oznakom označeno je do tada ukupno 1.900 građevina.

  Stoga su ponovno pozvani svi građani koji nemaju alternativni smještaj da se jave na besplatne telefone 0800 8805 i 0800 8802, jer je za njih osiguran smještaj u Studentskom domu u Cvjetnom naselju.

  Podsjećamo kako je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić 23. ožujka 2020. donio Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba. Na temelju toga, pozivaju se svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda, da prijave štetu na imovini Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Zagreba te se može pronaći na linku: https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-prijavu-stete-na-imovini/156593.

  Zakon  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisuje postupak prijave i naplate šteta od prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba. Grad Zagreb objavio je na www.zagreb.hr Javni poziv, kojim obavještava fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini nastala šteta da prijave štetu Gradskom povjerenstvu. Uz Javni poziv objavljen je i link na elektronski obrazac prijave štete od prirodne nepogode, koji korisnici mogu popuniti i potpisati on-line. Oni koji nemaju mogućnost za elektroničku prijavu, mogu to učiniti putem pošte.

  Zakonski rok za prijavu štete je osam dana od proglašenja prirodne nepogode. S obzirom na kratke zakonske rokove u uvjetima epidemije, Gradonačelnik se obratio Ministarstvu financija sa zahtjevom za produženje rokova, što je Ministarstvo i odobrilo. Novi rok za prijavu štete je 30 dana. U slučaju potrebe, rok prijave će se pomjeriti za dodatnih 30 dana, ovisno o situaciji s epidemijom virusa COVID-19.

  Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na link koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr (online verzija / word verzija). Obrasci se mogu preuzeti i u pisarnicama gradske uprave, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 08.00 sati do 15.30 sati, na sljedećim adresama:

  Pisarnica Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

  Pisarnica Pešćenica, Zapoljska 1,  10000 Zagreb

  Pisarnica Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1,  10000 Zagreb

  Pisarnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića , 10000 Zagreb

  Pisarnica Črnomerec, Trg Francuske Republike 15,  10000 Zagreb

  Pisarnica Novi Zagreb,  Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb

  Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na besplatni broj telefona 0800 88 03 ili putem meila: prijavastetepotres@zagreb.hr

  Obrasci preuzeti u pisarnicama mogu se poslati putem emaila: prijavastetepotres@zagreb.hr ili putem pošte na adresu: Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

  Zakon  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisuje da se sredstva pomoći  NE DODJELJUJU ZA:

  – štete na imovini koja je osigurana od potresa

  – štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine

  – štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela (iznimno mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave);

  – štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom

  – štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 posto vrijednosti imovine.

  Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba unosi sve zaprimljene prve procjene štete koje dobije od prijavitelja  u Registar šteta koji se vodi pri Ministarstvu financija.

  Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i procjene štete. Konačnu procjenu štete utvrđuje posebno Stručno povjerenstvo Grada Zagreba kojeg na prijedlog Gradskog povjerenstva imenuje Gradska skupština na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu na temelju prijave oštećenika. Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba dostavlja Državnom povjerenstvu konačnu procjenu štete po pojedinom oštećeniku koji ispunjava Zakonom propisane uvjete. Rokovi za dostavu konačne procjene štete odredit će se naknadno, sve ovisno o razvoju situacije s epidemijom virusa COVID-19 i mogućnostima izlaska na teren Stručnog povjerenstva.

  Potvrdu konačne procjene štete obavlja nadležno ministarstvo nakon dostave konačne procjene štete. Nakon potvrde konačne procjene štete nadležno ministarstvo sastavlja izvješće s prikazom potvrđenih šteta te izrađuje prijedlog o načinu dodjele pomoći za sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda, koje dostavlja Državnom povjerenstvu. Državno povjerenstvo provjerava podatke i obrađuje te utvrđuje  konačni iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenika, tako da određuje postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika. Državno povjerenstvo nakon utvrđivanja, a prije isplate pomoći, podnosi Vladi RH prijedlog za dodjelu pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

  Sukladno Zakonu, iznos novčanih sredstva ne može biti veći od pet posto iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika. Iznimno, Državno povjerenstvo može predložiti Vladi RH dodjelu većih iznosa pomoći za ublažavanje kada su stradanja imovine i stanovništva takva da prijete ugrozom zdravlja i života i funkcioniranja gospodarstva na području pogođenom prirodnom nepogodom.

  Sve nadležne gradske službe i dalje su aktivno na terenu. Na terenu je i svih sedam visinskih vozila JVP Zagreb te 17 visinskih vozila suradnika (Elicom, ZG Holdinga, HEP, Zrinjevac, Velebit promet, CIOS, HV),  a uz Javnu vatrogasnu postrojbu Zagreb u pomoć su pristigli i vatrogasci iz Virovitice, Bjelovara, Slunja, Siska, Varaždina, Karlovca.

  Tekst i fotografija: Klaudija Klanjčić

  Fotografija: Palmotićeva ulica u Zagrebu 22. ožujka 2020., iza prvog potresa

 • GRAD ZAGREB: Besplatni premještaj vozila oštećenih u potresu

  Objavljeno 31.03.2020. od Klaudija

  – Pozivamo vlasnike vozila koja su oštećena u potresu 22. ožujka 2020. god., i koja nisu u voznom stanju, a u trenutku oštećenja su bila parkirana na označenim javnim parkiralištima, da se jave na niže navedene brojeve telefona ili putem elektronske pošte ukoliko žele da se njihova vozila presele s postojećih lokacija – objavljeno je na www.zagrebparking.hr.

  Kontakt brojevi: 01 6421888, 091 4816 043, email: zg.pauk@zgh.hr.

  Vozila se na zahtjev vlasnika mogu premjesti na neku od lokacija na području Grada Zagreba po njihovom odabiru ili na istočno parkiralište Zagrebačkog velesajma.

  Premještaj će se obaviti bez ikakvog troška za vlasnike vozila.

  Tekst i fotografije: Klaudija Klanjčić

  Fotografije: Ulica Junija Palmotića odmah nakon prvog potresa 22. ožujka 2020.

 • GRAD ZAGREB: Predstavljen novoosnovani Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata

  Objavljeno 31.03.2020. od Klaudija

  Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić predstavio je 30. ožujka 2020. novoosnovani Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 58b.

  Poslove Sektora u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet vodit će stručni kadrovi iz područja gradnje, kako bi se što je moguće više ubrzala sanacija oštećenja nastalih na domovima i stambenim zgradama nakon potresa, koji je 22. ožujka pogodio Zagreb.

  – Stojimo ovdje ispred Vukovarske 58b, gdje će od danas Sektor početi s radom. Poslovi će obuhvaćati pripreme tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata, te vođenje cjelokupne evidencije. Sve će se slijevati na jedno mjesto i nastojat ćemo svima maksimalno olakšati. Čekamo i da se čim prije donese i usvoji novi zakonski okvir, koji treba ići u prilog tome da budemo što efikasniji, brži i djelotvorniji! Sadašnji zakonski okviri nažalost teret stavljaju na naše građane, treba biti realan, ali u ovome smo zajedno!’ – poručio je gradonačelnik Bandić prilikom predstavljanja, zamolivši sugrađane za strpljenje, a što je objavljeno na www.zagreb.hr.

  Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ivica Rovis istaknuo je kako Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja treba čim prije donijeti nove zakonske okvire koji će ići na ruku građanima te im omogućiti da se što prije vrate u svoje domove.

  – Krajnji cilj je staviti sve građevine sa crvenom oznakom u uporabu. Financiranje sanacije štete podijelit će se između države, grada, Europskih fondova te građana – rekao je Rovis.

  Klaudija Klanjčić

  Izvor: www.zagreb.hr