Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

28. 2. 2024. Izborna skupština Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“

Objavljeno 21.02.2024. od Marijana Vrančić

   

GLJIVARSKO DRUŠTVO

„KAMILO BLAGAIĆ“

Tkalčićeva 33

10 000 Zagreb

                                                                                     

                                                                                      P O Z I V

 Pozivamo Vas na redovnu, izbornu skupštinu Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“

koja će se održati dana 28. veljače 2024. godine u dvorani MO Knežija, Albaharijeva ulica br. 2, s početkom u 18 00 sati.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Društva i izviješće tima za izlete
 4. Izvješće o radu i planu rada Stručnog povjerenstva
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Izvješće o financijskom poslovanju u 2022. i 2023. godini
 7. Izvješće o Planu financijskog poslovanja za 2024. godini
 8. Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
 9. Davanje razrješnice:

Ø Upravnom odboru

Ø Nadzornom odboru

Ø Predsjednici Društva

 1. Dodatne informacije (Izmjena Statuta…)
 2. Izbor Kandidacijskog i Izbornog povjerenstva
 3. Izbor predsjednika društva
 4. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku za zastupanje Društva
 5. Izbor:
 • Nadzornog odbora

15.Odluka o izboru:

 • Upravnog odbora
 1. Razno (podjela diploma za položeni gljivarski ispit..)

 

PREDSJEDNICA DRUŠTVA

Vesna Dujlović, dipl.ing.