Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Članarina

Objavljeno 08.03.2023. od Marijana Vrančić

Prema odluci Skupštine GD Kamilo Blagaić 2023., a na prijedlog Upravnog odbora Društva, vrijednost članarina nadalje je kako slijedi:

            – za studente, đake i nezaposlene: 10 eura

            – za umirovljenike: 16 eura

            – za zaposlene : 22 eura

            – za svakog novoupisanog člana trošak izrade članske iskaznice : 4 eura