Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Determinator gljiva Dubravko Furlan: Predavanje na Stručnom skupu na temu “Delikatesne gljive i opasne zamjene”

Objavljeno 04.06.2019. od Klaudija

Determinator Dubravko Furlan je iskoristio priliku za promidžbu našeg Društva te je sudjelovao na manifestaciji, koju je 2. 5. 2019. pod nazivom „Dojdi osmaš“ organizirao Grad Zagreb. Tamo se predstavio školama koje bi moglo zanimati gljivarstvo s aspekta kulinarstva, ljekovitosti, biologije, ekologije ili umjetničko-estetskog aspekta.
Nedugo nakon toga dobio je poziv Prehrambeno-tehnološke škole, da održi predavanje na Stručnom skupu međužupanijskog stručnog vijeća podsektora prehrane.
Rado se odazvao te je na istom Skupu 30. 5. 2019. održao predavanje na temu: „Delikatesne gljive i opasne zamjene“. U tom predavanju predstavio je rad našeg Društva i zamolio nazočne profesore, koji su došli iz obližnjih škola sličnog profila, da nas angažiraju u radu s učenicima i mladima.
Predavanje je počelo prije samog predavanja, jer je uslijedilo veliko zanimanje čim je determinator Dubravko izvadio iz košare gljive, koje je prethodnog dana, nakon posla, brao pod kišobranom. Našao je upravo prikladnu otrovnu pečurku, smrdljivog strška, sumporače, modrikaču i druge vrste.
Nakon predavanja uslijedila su dodatna pitanja, a predviđeno vrijeme nije bilo dostatno za sve odgovore. Toliki je, naime, bio interes. Dogovoreni su daljnji koraci suradnje pa se nadamo daljnjem angažmanu.
Više o tome možete pročitati na web stranici navedene Prehrambeno-tehnološke škole: http://ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr/