Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Determinator gljiva Zvonko Vuk: Fotografije s Blagijade 2020.

Objavljeno 26.06.2020. od Klaudija

Fotografije determinatora gljiva i bivšeg predsjednika Gljivarskog društva “Kamilo Blagaić” (2018-2020) – Zvonka Vuka, ing. el., kao uspomena na Blagijadu 2020.