Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Epidemiološki podaci: Do daljnjega nema sastanaka

Objavljeno 15.03.2020. od Klaudija

Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 15.03.2020., u 15 sati:

Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 145 681

Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 4 967

Broj oboljelih u Europi (EU/EEA i UK  – izvor ECDC): 28 297

Broj umrlih u Europi (EU/EEA i UK) : 1191

Broj oboljelih u Hrvatskoj: 46

Broj umrlih u Hrvatskoj: 0

U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 46 oboljelih osoba sa COVID-19 bolesti od kojih su dvije osobe u međuvremenu ozdravile. Od ukupno oboljelih osoba,  8 oboljelih osoba je u Primorsko goranskoj, 11  u Gradu Zagrebu, 5 u Varaždinskoj, 6 u Istarskoj, 2 u Sisačko–moslavačkoj, 2 u Zagrebačkoj županiji i 2 u Osijeku. Od ukupno 37 oboljelih 21 građana se zarazilo u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija), a ostali su njihovi bliski i uglavnom obiteljski kontakti.

Zbog navedenog, sljedeća dva tjedna nećemo imati sastanke u prostorijama Društva, a za dalje ćemo vidjeti kako se bude odvijala situacija s koronavirusom. Izbjegavajte gužvu, pratite upute putem medija i koliko možete boravite u prirodi.