Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Izvješće s Redovne godišnje skupštine

Objavljeno 28.02.2018. od Klaudija

Redovna godišnja skupština Gljivarskog društva ‘Kamilo Blagaić’ održana je 26. veljače 2018. u Zagrebu, Tkalčićeva 33, s početkom u 18,30 sati.

Predložen je sljedeći Dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen:

 1. Izbor Radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Društva
 4. Izvješće o radu i plan rada Stručnog povjerenstva
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Izvješće o financijskom poslovanju u 2017. godini
 7. Plan financijskog poslovanja za 2018. godinu
 8. Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
 9. Davanje razrješnice:

Ø Upravnom odboru

Ø Nadzornom odboru

Ø Predsjedniku Društva

 1. Izbor Kandidacijskog i Izbornog povjerenstva
 2. Izbor predsjednika Društva
 3. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku za zastupanje Društva
 4. Dodatne informacije.
 5. Izbor Nadzornog odbora.
 6. Odluka o izboru Upravnog odbora.
 7. Razno.

Idući po navedenim točkama, donosimo kratko izvješće o svemu:

1. Za Radno predsjedništvo izabran je kao predsjednik istog Franjo Čataj, dotadašnji dopredsjednik GDKB-a te Roža Brletić i Klaudija Klanjčić. Božica Vodeničar podnijela je izvješće o prisutnim članovima koji će glasati: od ukupnog broja članova (220) prisutno je bilo 54, koji je broj kasnije do početka glasovanja došao do 58, dok je od jedanaest počasnih članova bilo prisutno njih četiri.

2. Za zapisničara izabrana je tajnica Vesna Dujlović, a kao dva ovjerovitelja zapisnika Nikola Viličić i Vilim Antolić.

3. Izvješće o radu Društva podnio je dotadašnji predsjednik GDKB-a Dubravko Furlan, sa zaključnom misli: “Društvo je u protekle dvije godine opstalo”, te s osvrtom na nove determinatore gljiva, tako da ih sada sveukupno ima 14, od čega pet novih. Obavijestio je sve prisutne da odustaje od daljnje kandidature, uz pojašnjenje razloga. Mora se napomenuti da je iza predsjednika Furlana bilo izrazito teško i turbulentno razdoblje, tako da svaka čast da je izdržao isto uz sve svoje obaveze.

Izvješće tima za izlete podnijela je tajnica Vesna Dujlović.

4. Izvješće o radu i planu rada Stručnog povjerenstva podnio je Mladen Strižak. Jasenka Paunović predložila je, budući se Stručno povjerenstvo već dugo nije sastalo, da sljedeći Upravni odbor treba kontrolirati koordinaciju i rad sa Stručnom komisijom, koju čine Romano Božac, Mladen Strižak, Stjepan Mužic, Robert Unger, Jasenka Paunović, Vera Burić i Antun Kiš – o čemu su svi suglasni.

5. Na osnovu Izvješća predsjednika Nadzornog odbora Zvonimira Petra Gajšaka u vezi kontrole blagajničkog i financijskog poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2o17. godine, koja je provedena u Zaključnom računu za 2017. godinu, članovi su obaviješteni o sljedećem: “Odredbama Zakona  o financijskom poslovanju i računovodsvu neprofitnih organizacija NN 121/14 Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić člankom 9. Zakona vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva. Knjigovodstvo za društvo obavlja ERGONET d.o.o., Zagreb, Badalićeva 26c. Nadzor je provođen sudjelovanjem na svim sjednicama Upravnog odbora Društva s povremenim uvidom u administrativno i financijsko poslovanje Društva. Završetkom knjiženja svih isprava, koje se odnose na poslovanje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. pristupilo se pregledu svake knjigovodstvene isprave, a detaljan pregled financijskog poslovanja i financijskog izvješća za 2017. godinu obavljen je od dostave istog do 26. veljače 2018. godine.”

“Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u  poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodsvenim ispravama. Dokumentacija je uredno arhivirana i zahvaljujući toj urednosti mogli smo kontrolu izvršiti u relativno kratkom vremenu”, rekao je Gajšak.

U kontroli su osim predsjednika Nadzornog odbora sudjelovali i članovi Vera Burić i Ladislav Miklečić, od kojih Miklečić nije mogao prisustvovati ovogodišnjoj Redovnoj godišnjoj skupštini zbog bolesti.

6. Izvješće o financijskom poslovanju za 2017. godinu podnijela je blagajnica Društva Ljerka Brajčić.

7. Pročitan je plan za financijsko poslovanje u 2018. godini.

8. U raspravi o izvješćima i njihovom prihvaćanju utvrđeno je da nije bilo nikakvih primjedbi. Sva izvješća o radu predana su tajnici Društva u svojstvu zapisničarke, kao prilog zapisniku.

9. Davanje razrješnice predsjedniku Društva Dubravku Furlanu koji je odustao od daljnje kandidature, Upravnom odboru sastavljenom od predsjednika Dubravka Furlana – koji je odustao od daljnje kandidature, Franje Čataja, Vesne Dujlović, Ljerke Brajčić, dr. sc. Romana Bošca, Jasenke Paunović, Gordana Hudine, Klaudije Klanjčić, te Marice Funarić, Ivice Ivića i Marijane Mlinar- koji su odustali od daljnje kandidature, kao i Nadzornom odboru kojeg su do sada činili Zvonimir Petar Gajšak, Vera Burić i Ladislav Miklečić.

Romano Božac, inače ‘stup gljivarstva u Republici Hrvatskoj’ – kako je istaknuo Zvonko Vuk, nije mogao biti prisutan zbog smrtnog slučaja, ali je poslao svoje očitovanje, koje je priloženo uz zapisnik.

Članica Anka Vrdelja zatražila je da se na mjesečnoj razini članovi Društva obavijeste o zaključcima i raspravama Upravnog odbora. Bivši predsjednik Društva Josip Kalmar, između ostalog, istaknuo je važnost Stjepana Mužica, vrhunskog stručnjaka s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji se doprinos gljivarstvu ne smije zaboraviti.

Nakon burne rasprave, donesen je konačni zaključak od strane Ivice Ivića i Vere Burić da ‘Društvo mora dalje, a da u novom sastavu neka se izaberu oni koji žele, znaju i hoće dati nešto za napredak istog’.

10. U Kandidacijsko i Izborno povjerenstvo izabrani su Vladimir Brlas, Ankica Pezdirc i Dragica Kunder. Utvrđeno je da će glasati sveukupno 62 prisutnih članova: 58 redovnih i četiri počasna. Uz 18 predloženih kandidata na prethodnom Upravnom odboru, Jasenka Paunović predložila je da se na liste stavi i 19. kandidat – Josip Kalmar, što je i prihvaćeno.

11. Od 62 glasačkih listića, jedan je bio neispravan.

Za predsjednika Gljivarskog društva “Kamilo Blagaić” izabran je Zvonko Vuk.

12. Vezano za donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku za zastupanje Društva, svi članovi su jednoglasno usuglasili s istim.

13. Dodatne informacije: Mladen Strižak se očitovao u vezi Hrvatskih šuma, uz pojašnjenje nekih zakona vezano za gljivarenje.

14. Kako su u Nadzornom odboru odustali od daljnje kandidature Vera Burić i Zvonimir Petar Gajšak, kao novi članovi istog izabrani su Ladislav Miklečić – kao predsjednik Nadzornog odbora, Olivija Marković i Fedra Peresson. Za njihovu zamjenu izabranisu Danica Macunga, Roža Brletić i Zdenka Ovas.

15. U Upravni odbor izabrani su sljedeći kandidati, redom po broju dobivenih glasova: Zvonko Vuk – kao predsjednik Upravnog odbora, Franjo Čataj, Vesna Dujlović, Ljerka Brajčić, Klaudija Klanjčić, Božica Vodeničar, Antun Kiš, Vilim Antolić, Vladimir Brlas, Nikola Viličić i Gordan Hudina.

16. Dok su se čekali rezultati glasačkih listića, članica Anita Fiket izvela je nekoliko izvedbi na flauti.

Naposljetku se novoizabrani predsjednik Gljivarskog društva “Kamilo Blagaić” zahvalio svima na dolasku i glasovanju, unatoč snježnom nevremenu.

Redovnoj godišnjoj skupštini prisustvovala je uz navedene članove u ime gradonačelnika Milana Bandića i izaslanica Grada Zagreba Vlatka Lipovac Vranić iz Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Na kraju, nakon gotovo četiri sata od dolaska u prostorije Društva, oko 22 sata upriličen je prigodni domjenak, uz izvrsne specijalitete članica, od čega posebno treba istaknuti štrudlu od gljiva i salatu od gljiva od strane Anke Vrdelja te ostale kolače i gibanice, koje su donijele vrsne kuharice Milena Trudnikov, Dragica Kundert, Katica Flanjak i drugi.

Tekst i fotografije: Klaudija Klanjčić