Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Najava za izlet u Kupinečki Kraljevec 15. rujna 2018.

Objavljeno 13.09.2018. od Klaudija
Što se tiče izleta u Kupinečki Kraljevec 15. rujna 2018., koji vodi determinator-mentor Mladen Strižak prema Programu rada Društva, ide se ZET autobusom, linija broj 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet). Polazak je u 9 sati s autobusnog okretišta na Savskom mostu, a povratak po želji u popodnevnim satima nakon determinacije.

S.M. – KUP.KR.

Vrijeme Polazište Odredište
04:10:00 St.dom Stjepan Radić Štrpet
05:15:00 Savski most Štrpet
06:30:00 Savski most Štrpet
07:45:00 Savski most Štrpet
09:00:00 Savski most Štrpet
10:10:00 Savski most Štrpet
11:40:00 Savski most Štrpet
12:15:00 Savski most Štrpet
13:00:00 Savski most Štrpet
14:10:00 Savski most Štrpet
15:20:00 Savski most Štrpet
15:50:00 Savski most Štrpet
16:40:00 Savski most Štrpet
17:20:00 Savski most Štrpet
18:00:00 Savski most Štrpet
18:40:00 Savski most Štrpet
19:20:00 Savski most Štrpet
20:00:00 Savski most Štrpet
20:40:00 Savski most Štrpet
21:40:00 Savski most Štrpet
22:05:00 Savski most Štrpet
22:45:00 Savski most Štrpet
23:20:00 Savski most Štrpet
00:05:00 Savski most Ašpergeri

KUP.KR. – S.M.

Vrijeme Polazište Odredište
04:40:00 Štrpet-okretište Savski most
05:50:00 Štrpet-okretište Savski most
07:05:00 Štrpet-okretište Savski most
08:25:00 Štrpet-okretište Savski most
09:45:00 Štrpet-okretište Savski most
10:50:00 Štrpet-okretište Savski most
12:30:00 Štrpet-okretište Savski most
13:00:00 Štrpet-okretište Savski most
13:35:00 Štrpet-okretište Savski most
14:50:00 Štrpet-okretište Savski most
16:00:00 Štrpet-okretište Savski most
16:35:00 Štrpet-okretište Savski most
17:20:00 Štrpet-okretište Savski most
18:00:00 Štrpet-okretište Savski most
18:40:00 Štrpet-okretište Savski most
19:20:00 Štrpet-okretište Savski most
20:00:00 Štrpet-okretište Savski most
20:40:00 Štrpet-okretište Savski most
21:20:00 Štrpet-okretište Savski most
22:20:00 Štrpet-okretište Savski most
22:45:00 Štrpet-okretište Savski most
23:20:00 Štrpet-okretište Savski most
23:55:00 Štrpet-okretište Savski most