Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Održano predavanje “Značenje sufiksa u znanstvenom nazivlju gljiva” 27. ožujka 2017.

Objavljeno 31.03.2017. od Klaudija

Predavanje mr. sc. Mladena Strižaka pod nazivom “Značenje sufiksa u znanstvenom nazivlju gljiva” održano je 27. ožujka 2017., a kao što to bude svaki puta – dvorana je bila prepuna.

Osim zanimljivog predavanja, večer je obilježilo i uručenje Zahvalnice HMGS-a Veri Burić, kao i prvi zagrebački smrčci koje je 25. ožujka 2017. pronašao član Ivica Ivić i donio na sastanak.

Fotografije: Klaudija Klanjčić