Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Plan rada jesen-zima 2022.

Objavljeno 09.11.2022. od Marijana Vrančić

G D „KAMILO BLAGAIĆ”

PROGRAM RADA

JESEN / ZIMA 2022/23.

 

rujna 2022. Stručni izlet i determinacija gljiva – Velebit

 1. rujna 2022.  Dogovor o radu Društva
 2. rujna 2022. Gljivarijada na Vinici kod Koprivnice, Udruga žena Vinica
 3. 17. rujna 2022. Stručni izlet i determinacija gljiva – Kupinečki Kraljevec
 4. rujna 2022. Dogovor za izložbu gljiva i obilježavanje 40. obljetnice Društva
 5. rujna 2022. Stručni izlet i determinacija gljiva – Zagmajna, Mrkopalj GK
 6. listopad 2022. Gljivarijada na Muljavi, GD Karlovac, Karlovac
 7. listopada 2022. Sakupljanje gljiva za izložbu
 8. i 8. list. 2022.      44. IZLOŽBA GLJIVA (DANI GLJIVA U SC-u)
 9. listopada 2022.  25. GLJIVARENJE V STUBAKIMA (PILA)
 10. listopada 2022. Stručni izlet i determinacija gljiva – Volavje
 11. listopada 2022. Predavanje: GLJIVE RODOVA COLLYBIA I CLITOCYBE

– Prof. dr. sc. STJEPAN MUŽIC

 1. studenoga 2022. Stručni izlet i determinacija gljiva – Pučeći kamen
 2. studenoga 2022. Predavanje: PARAZITSKE I SAPROF. GLJIVE DRVEĆA   

 – IVICA IVIĆ, dipl. ing.

12. studenoga 2022. Stručni izlet i determinacija gljiva – Trakošćan

 1. studenoga 2022. Predavanje: DRVEĆE NAŠIH ŠUMA II

– JASENKO PRPIĆ, dipl. ing.

 1. prosinca 2022.     Predavanje: JESTIVE GLJIVE I OPASNI DVOJNICI

– Mr. sc. MLADEN STRIŽAK

 1. prosinca 2022.  BOŽIĆNONOVOGODIŠNJI DOMJENAK                                                                                                                                                                                                                                                   
 1. siječnja 2023. Predavanje: 40. OBLJETNICA GD „KAMILO BLAGAIĆ“

– Mr. sc. MLADEN STRIŽAK

 1. siječnja 2023. .          Predavanje: GLJIVE PORODICE AMANITACEAE                                                                                                                                    – ANTUN KIŠ, dipl. ing.                
 2. veljače 2023.    Predavanje: NAJPOZNATIJE OTROVNE GLJIVE III

– VESNA DUJLOVIĆ, dipl. ing.                                          

 1. veljače 2023.     GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predavanja, determinacije gljiva i sastanci održavaju se ponedjeljkom

od 18 do 19 i 30 sati u prostorijama Društva, Tkalčićeva 33.

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  STRUČNO POVJERENSTVO  i

                                                                                                  UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA