Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Podsjetnik: Redovna izborna skupština večeras u 18 sati

Objavljeno 26.02.2018. od Klaudija

Podsjećamo sve članove Gljivarskog društva “Kamilo Blagaić” da se okupe u što većem broju na redovnoj izbornoj skupštini večeras u Tkalčićevoj ulici 33, s početkom u 18 sati.

Predložen je sljedeći Dnevni red:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Društva
 4. Izvješće o radu i planu rada Stručnog povjerenstva
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Izvješće o financijskom poslovanju u 2017. godini
 7. Izvješće o Planu financijskog poslovanja za 2018. godinu
 8. Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
 9. Davanje razrješnice:

Ø Upravnom odboru

Ø Nadzornom odboru

Ø Predsjedniku Društva

 1. Izbor Kandidacijskog i Izbornog povjerenstva
 2. Izbor:

Ø Upravnog odbora

Ø Nadzornog odbora

Ø Predsjednika Društva

 1. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku za zastupanje Društva
 2. Razno