Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Poziv na Redovnu godišnju skupštinu 25. veljače 2019.

Objavljeno 19.02.2019. od Klaudija

Pozivaju se članovi na Redovnu godišnju skupštinu Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“,

koja će se održati 25. veljače 2019. u Tkalčićevoj 33, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Društva
 4. Izvješće o izletima
 5. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva
 6. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
 7. Izvješće o financijskom poslovanju u 2018. godini
 8. Izvješće o Planu financijskog poslovanja za 2019. godinu
 9. Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
 10. Dodatne informacije i rasprava na temu Sekcija za obitelji i mlade
 11. Razno