Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Poziv na redovnu izbornu skupštinu 26. veljače 2018.

Objavljeno 08.02.2018. od Klaudija

Gljivarsko društvo “Kamilo Blagaić” poziva svoje članove da se okupe u što većem broju na redovnoj izbornoj skupštini 26. veljače 2018. u Tkalčićevoj ulici 33, s početkom u 18 sati.

Predložen je sljedeći Dnevni red:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Društva
 4. Izvješće o radu i planu rada Stručnog povjerenstva
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Izvješće o financijskom poslovanju u 2017. godini
 7. Izvješće o Planu financijskog poslovanja za 2018. godinu
 8. Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
 9. Davanje razrješnice:

Ø Upravnom odboru

Ø Nadzornom odboru

Ø Predsjedniku Društva

 1. Izbor Kandidacijskog i Izbornog povjerenstva
 2. Izbor:

Ø Upravnog odbora

Ø Nadzornog odbora

Ø Predsjednika Društva

 1. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku za zastupanje Društva
 2. Razno

Tekst i fotografije: Klaudija Klanjčić – Godišnja izborna skupština GDKB-a, 27. veljače 2017.