Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Redovna godišnja skupština 27. veljače 2017.: Gradonačelnik Zagreba najavio proširenje Muzeja gljiva

Objavljeno 06.12.2017. od Klaudija

Redovna godišnja skupština Gljivarskog društva “Kamilo Blagaić” održana je 27. veljače 2017. u Zagrebu, u Tkalčićevoj ulici 33. Ista je sazvana od strane Upravnog odbora na temelju članka 24. stavka 3. Statuta Društva.

Uz predstavnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo te bivšeg predsjednika GDKB-a Josipa Kalmara, prisustvovalo je sveukupno 70 članova.

Prije početka rada Skupštine izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu: Franjo Čataj, predsjednik; Nikola Viličić, član i Vesna Dujlović, član.

Za zapisničarku je predložena i izabrana Vesna Dujlović, a za ovjeroviteljice Zapisnika Zorka Stanisavljević i Mirjana Hudina.

Predložen je i jednoglasno prihvaćen sljedeći Dnevni red:

 1. Izbor Radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Društva, rasprava i prihvaćanje
 4. Izvješće o radu i planu rada Stručnog povjerenstva, rasprava i prihvaćanje
 5. Podjela diploma gljivarima i gljivaricama GDKB
 6. Izvješće Nadzornog odbora, rasprava i prihvaćanje
 7. Izvješće o financijskom poslovanju u 2016. godini, rasprava i prihvaćanje
 8. Izvješće tima za organizaciju izleta, rasprava i prihvaćanje
 9. Dodjela iskaznice počasnog člana Društva gosp. Ladislavu Miklečiću
 10. Dodjela Zahvalnice podupirućem članu Društva gosp. Krešimiru Bošnjaku
 11. Razno

Napominjemo da je Redovna godišnja skupština GDKB-a imala čast ove godine na svojem početku ugostiti svog počasnog člana – gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, zajedno s najbližim suradnicima, koji se tom prilikom obratio prisutnima napomenuvši da će prostor Muzeja Gljiva, odnosno Edukativnog centra Bogatstvo svijeta gljiva u Zagrebu, uskoro biti proširen te da Damir Lasić, pročelnik njegovog Gradskog ureda za imovinsko-pravne odnose i imovinu Grada, intenzivno radi na kupnji susjednog stana. Pročelnik Lasić je ukratko iznio trenutnu situaciju u vezi navedenog prostora, koji se tiče drugog dijela zgrade u produžetku Muzeja gljiva. Bila je to prilika da prof. dr. sc. Romano Božac pokloni gradonačelniku knjigu, koji je obećao članove GDKB-a počastiti pršutom. Kad će to biti, pokazat će vrijeme, ali nadamo se da će degustacija pršuta biti u novootvorenim prostorima Muzeja gljiva.

Ujedno, prof. Božac je zahvalio gradonačelniku za sve dobro što je do sada učinio i što dalje radi za dobrobit Društva, znanost o gljivama, razvoj Edukativnog centra i turizam Grada Zagreba. Kao Deputy Director General of the IBC, England, prof. Božac je obećao da će predložiti International Biographical Centre, Cambridge, England, da objavi Biografiju gradonačelnika Zagreba Milana Bandića u najrespektabilnijem rječniku biografija svijeta Dictionary of International Biography, koji izlazi pod pokroviteljstvom britanske vlade i predsjednika države. Na taj način, naš gradonačelnik ima mogućnost biti zauvijek uvršten u društvo svih zaslužnih i znamenitih ljudi svijeta, što je velika čast.

Nadalje se nastavilo s Dnevnim redom.

Vezano za točku 3. Dnevnog reda, izvješće o radu Društva  podnio je predsjednik Društva Dubravko Furlan, koji je malo kasnio zbog neodgodive sjednice na svom radnom mjestu.  U njemu je dao pregled  aktivnosti Društva u protekloj godini, podsjećajući na mnogobrojne izlete s determinacijama, stručna predavanja, suradnju s Edukacijskim centrom „Svijet gljiva“,  uspješno provedenu manifestaciju “Noć muzeja 2017.” sa cca 1500 posjetitelja, održanu devetu po redu Blagijadu u Gornjoj Kustošiji, s oko 230 posjetitelja, zatim uspješno organiziranu i provedenu 38. Izložbu gljiva u Studentskom centru, Izložbu gljiva u OŠ Ivana Gundulića itd.  Izvješće je prihvaćeno u cijelosti.

Vezano za točku 4. Dnevnog reda, izvješće je podnio Mladen Strižak, a govorio je o realizaciji programa rada    Stručnog povjerenstva u 2016. godini, sukladno programima rada Društva   proljeće/ljeto i jezen/zima 2016. godine, kao i o planu rada za 2017. godinu. Izvješće je prihvaćeno.

Potom su podijeljene diplome gljivarima i gljivaricama GDKB-a od strane počasnog predsjednika GDKB-a Mladena Strižaka, koji je obavijestio sve prisutne da se i ostali članovi pripremaju i da će ispit biti organiziran i ove godine na Izložbi gljiva u Studentskom centru.

Gljivari i gljivarice koji su položili ispit su: Dubravko Furlan, Ivica Ivić, Marica Funarić, Marijana Mlinar, Jasenko Prpić, Ljubica Tkalec, Nikola Viličić, Vesna Dujlović, Zvonko Vuk, Vilim Antolić, Goran Grubišić, Tomislav Krulik, Halka Bilinski, Stanislav Frančišković-Bilinski.

Ladislav Miklečić, predsjednik Nadzornog odbora, izvijestio je da su članovi Nadzornog odbora izvršili kontrolu poslovnih knjiga i izvještajne dokumentacije ERGONET-a te zaključili da je poslovanje Društva u 2016. godini bilo uredno i da su knjige vođene u skladu s propisima. Izvješće je prihvaćeno.

Ljerka Brajčić, blagajnica Društva, izložila je pregled financijskog poslovanja Društva u 2016. godini, kojeg je prethodno pregledao  Nadzorni odbor. Glavni prihodi Društva bili su članarine, donacija TZ Grada Zagreba, donacija Grada Zagrebe preko Javne ustanove Maksimir. Izvješće je prihvaćeno.

Vesna Dujlović, tajnica Društva i članica tima za izlete, iznijela je Izvješće o izletima organiziranima u 2016. godini i plan izleta za 2017. godinu. Izvješće i plan izleta su prihvaćeni.

Našem najstarijem članu Ladislavu Miklečiću uručena je iskaznica počasnog člana, a podupirućem članu Društva Krešimiru Bošnjaku uručena je Zahvalnica.

Franjo Čataj zaključio je Skupštinu i pozvao sve prisutne na skromni domjenak.

Sve u svemu, Redovna godišnja skupština ostat će svima u lijepom sjećanju, upravo zbog novina koje su iznesene, kao i zbog imena novih gljivara.

Kako je bilo, može se pogledati i putem galerije fotografija, koja će uz navedeni tekst najbolje predočiti cjelokupnu Skupštinu.

Tekst i fotografije: Klaudija Klanjčić