Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Sve-hrvatska izložba gljiva u Karlovcu

Objavljeno 20.09.2017. od Klaudija
Na sjednici HMGS-a održanoj 17. veljače 2017.godine donesena je odluka da se ove godine Savezna izložba postavi u Karlovcu.
GD “Karlovac” obilježava 30 godina svoga rada te su odlučili postaviti izložbu gljiva, koju možemo nazvati i “SVE-HRVATSKA IZLOŽBA GLJIVA”, što znači da će biti izložene gljive iz cijele RH.
Svi članovi (aktivni)  članica HMGS-a dužni su uključiti se u sakupljanje gljiva za tu izložbu, a koja će se postavljati 30. rujna 2017.
UG “Ožujka” iz Rijeke, svake godine sudjeluje u sakupljanju gljiva za izložbu GD” Karlovac” pa će tako biti i ove godine.
Molim sve članove članica HMGS-a koji će sudjelovati na druženju gljivara u Skradu, da donesu ili beru – sakupljaju sve gljive koje taj dan nađu u šumama G. Kotara, a koje će na kraju druženja,  s gljivama UG “Ožujka”,  otpremiti za Karlovac.
Molim i da se javi nekoliko determinatora ili mentor-determinatora koji će sudjelovati u postavljanju Savezne izložbe gljiva  u Karlovcu.
Blanka Čekada