Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić

Najstarije gljivarsko društvo u Hrvatskoj

Najave događanja

Stranica 1 / 3123
 • Izleti u travnju

  Objavljeno 20.03.2024. od Marijana Vrančić

  Za travanj su planirana dva izleta! Oba se realiziraju na obalama Drave u Međimurju i tražiti ćemo  S M R Č K E.

   

  1. I Z L E T
  Subota 13.04. 2024.

  Cijena je 13.00€.

  Polazak u 8.00 sati s parkirališta kod Cibone.
  Poželjno je ponijeti nešto za jelo i piće!
  Busom putujemo direktno na mjesto traženja smrčaka. Vodič do lokacije i na samoj lokaciji je naš Darko Popek.
  U busu i na licu mjesta se dogovaramo o svemu.
  U planu je da se na nekoj lokaciji na povratku i jede i napravi determinacija.

  2. I Z L E T
  Subota 20.04.2024.

  Cijena je 13.00€.
  Polazak je u 07.30 sati s parkirališta kod Cibone.

  Povratak je planiran do 17 sati.
  Ovaj puta se pridružujemo manifestaciji Gljivarskog društva “Smrčak” iz Čakovca a na lokaciji u Nedelišću.

  Prijave za izlete prima Franjo Čataj.

  Prijave primam za oba izleta u 04. mjesecu na:
  – Telefonom usmeno na 098 9838 978  svaki dan od 17 do 20 sati
  – Preko naše WhatsApp grupe
  – Preko mojeg WhatsApp-a
  – Preko SMS-a

  P L A Ć A N J E

  – Ponedjeljkom od 18.00-19.30 u Tkalčićevoj 33 gotovinom,
  – Preko IBAN-a našeg društva HR8024840083231915913  uz obavezni razlog “Donacija za gljivarenje”.

  Budući da imamo dva izleta na istu lokaciju trebali bi biti i malo konstruktivniji jer je i razlika u potrebnim naporima i sadržajima! Za drugi izlet koji je naporniji predlažem neka idu mlade osobe i posebno novi članovi iz prošlogodišnje o ovogodišnje škole! A za 20.04. koji je lakši i zabavniji naši koji to i traže!

  Franjo Čataj

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Program izleta za proljeće – ljeto imate i na našoj web stranici.

 • 23. 3. 2024. Izlet u Križevce

  Objavljeno 27.02.2024. od Marijana Vrančić

  U subotu, 23. 3. 2024., GD Kamilo Blagaić organizira prvi tradicionalni izlet koji je više terenska nastava, ali sadrži i obilazak šume na Kalniku! Cilj je obilazak i upoznavanje grada Križevca.
  Polazak je u 8.00 sati autobusom s parkirališta kod Cibone. Trošak izleta je ukupno: 33 €
  U tom trošku je i ručak po cijeni od 6 € i sastoji se od juhe, pilećeg pohanog odrezka, priloga, salate i deserta. Tko ga ne želi taj ga i ne plaća!

  Prijave se primaju porukom na mobitel 098/9838 978 preko WhatsApp grupe za izlete

  ili pozivom na prije navedeni mobitel svaki dan od 16.00 do 19.00 sati – Franjo Čataj.

  Po prijavi se vrši plaćanje na IBAN našeg Društva:
  HR9623400091110024985
  Uplata se može odraditi i gotovinom svakog ponedjeljka do uključivo 18.03. u Tkalćičevoj 33 od 18.00 do 19.30 sati.

  178-3-_2024_KRIŽEVCI_-_GLJIVARSKO_DRUŠTO_KAMILO_BLAGAJIC[1]

 • 28. 2. 2024. Izborna skupština Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“

  Objavljeno 21.02.2024. od Marijana Vrančić

     

  GLJIVARSKO DRUŠTVO

  „KAMILO BLAGAIĆ“

  Tkalčićeva 33

  10 000 Zagreb

                                                                                       

                                                                                        P O Z I V

   Pozivamo Vas na redovnu, izbornu skupštinu Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“

  koja će se održati dana 28. veljače 2024. godine u dvorani MO Knežija, Albaharijeva ulica br. 2, s početkom u 18 00 sati.

  Predlaže se slijedeći

  DNEVNI RED:

   

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće o radu Društva i izviješće tima za izlete
  4. Izvješće o radu i planu rada Stručnog povjerenstva
  5. Izvješće Nadzornog odbora
  6. Izvješće o financijskom poslovanju u 2022. i 2023. godini
  7. Izvješće o Planu financijskog poslovanja za 2024. godini
  8. Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
  9. Davanje razrješnice:

  Ø Upravnom odboru

  Ø Nadzornom odboru

  Ø Predsjednici Društva

  1. Dodatne informacije (Izmjena Statuta…)
  2. Izbor Kandidacijskog i Izbornog povjerenstva
  3. Izbor predsjednika društva
  4. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku za zastupanje Društva
  5. Izbor:
  • Nadzornog odbora

  15.Odluka o izboru:

  • Upravnog odbora
  1. Razno (podjela diploma za položeni gljivarski ispit..)

   

  PREDSJEDNICA DRUŠTVA

  Vesna Dujlović, dipl.ing.